MUDr. Mária Bartschová - všeobecné lekárstvo, geriatria